Garantijos sąlygos

Gerbiamas kliente,

„PocketBook“ labai dėkoja jums už jūsų pasirinkimą. Jei laikysitės naudojimo taisyklių, kurias rasite naudotojo vadove, garantuojame aukštą kokybę ir patikimą mūsų gaminių veikimą.

Atkreipkite dėmesį, kad garantiniai įsipareigojimai yra taikomi konkrečiai šaliai.

„PocketBook“ nesuteikia globalios (pasaulinės) garantijos. „PocketBook“ garantiniai įsipareigojimai yra vietiniai ir gali skirtis priklausomai nuo šalies, kurioje prietaisas buvo įsigytas.

„PocketBook“ tam tikrai šaliai nustatyti garantiniai įsipareigojimai taikomi tik tiems prietaisams, kuriuos „PocketBook“ yra numačiusi parduoti toje šalyje, kurie yra įsigyti toje šalyje ir praėję sertifikavimo ar panašias atitikties tos šalies standartams procedūras.

Bendrosios garantijos sąlygos

„PocketBook“ savo nuožiūra suremontuos arba pakeis prietaisą ar jo sugedusias dalis, laikydamasi šių garantijos sąlygų. „PocketBook“ gali pakeisti sugedusias dalis naujomis arba atnaujintomis dalimis ar prietaisais, kurie savo funkcijomis ir veikimu prilygsta naujoms dalims.

Visos pakeistos dalys ir prietaisai tampa „PocketBook“ nuosavybe.

Šios garantijos sąlygos taikomos bet kokiam prietaiso dalių remontui ar keitimui likusį pradinį garantijos laikotarpį arba 3 mėnesius nuo prietaiso grąžinimo iš techninio aptarnavimo centro dienos, atsižvelgus į tai, kuris laikotarpis yra ilgesnis.

Prieš pareikšdami pretenziją dėl „PocketBook“ gaminio defekto bei apsilankydami įgaliotame techninio aptarnavimo centre, kreipkitės į mūsų skambučių centrą arba į įgaliotąjį techninio aptarnavimo centrą savo šalyje. Norėdami sužinoti skambučių centro ir įgaliotųjų techninio aptarnavimo centrų kontaktinius duomenis apsilankykite oficialioje „PocketBook“ tarptautinėje svetainėje www.pocketbook.ch ir suraskite jūsų šaliai skirtą skyrių „Pagalba“.

Ši garantija neapima transportavimo išlaidų ir rizikos, susijusios su prietaiso gabenimu į įgaliotąjį techninio aptarnavimo centrą ir iš jo, nebent vietos įstatymuose numatyta kitaip.

Į techninės priežiūros centrą prietaisą galite siųsti iš šalies/regiono, kuriame yra „PocketBook“ įgaliotasis techninio aptarnavimo centras. Jei esate šalyje/regione, kurioje „PocketBook“ neturi įgaliotojo techninio aptarnavimo centro, turite pristatyti prietaisą į tinkamą techninio aptarnavimo centrą savo pastangomis ir lėšomis. „PocketBook“ negali jums padėti ir neatsako už tarpvalstybinį prietaiso pristatymą į įgaliotąjį techninio aptarnavimo centrą ir dėl tokio pristatymo taikomus muitinės formalumus.

Atkreipkite dėmėsį, kad turėsite sumokėti už diagnostikos procedūrą, jei įgaliotasis techninio aptarnavimo centras nustatys, kad:

  • atlikus diagnostiką remontui nėra taikomos garantijos sąlygos (negarantiniais atvejais).
  • prietaisas veikia tinkamai ir nenustatyta jokių defektų ar gedimų.
  • naudotojas atsisako garantinio aptarnavimo.

Atkreipkite dėmesį, kad diagnostikos kaina skiriasi įvairiuose techninio aptarnavimo centruose ir „PocketBook“ jos nenustato.

Tik „PocketBook“ įgalioti asmenys gali atlikti remonto darbus ar teikti paslaugas. Įgaliotųjų techninio aptarnavimo centrų kontaktai nurodyti www.pocketbook.ch jūsų šaliai skirtame skyriuje „Pagalba“. Bet koks prietaiso atidarymas, remontas ar kitoks įsikišimas į prietaiso veikimą yra laikomas trečiosios šalies įsikišimu ir dėl šios priežasties jūsų prietaisui nebus atlikta garantinio aptarnavimo paslauga.

Prieš kreipdamiesi į aptarnavimo centrą sukurkite atsarginę visų svarbių duomenų kopiją ir ištrinkite visą konfidencialią ar asmeninę informaciją.

Produkto garantinis laikotarpis ir produkto eksploatavimo trukmė

„PocketBook“ prietaisų garantijos laikotarpis trunka 24 mėnesius nuo prietaiso įsigijimo dienos, bet ne ilgiau kaip 30 mėnesių nuo prietaiso pagaminimo dienos. „PocketBook“ prietaisų garantijos laikotarpis trunka 36 mėnesius nuo prietaiso įsigijimo dienos, bet ne ilgiau kaip 42 mėnesius nuo prietaiso pagaminimo dienos.

„PocketBook“ baterijų garantijos laikotarpis trunka 6 mėnesius nuo prietaiso pagaminimo dienos ar baterijos pakeitimo datos. Baterijos eksploatavimo trukmė yra 6 mėnesiai.

Akumuliatorių, pagamintų naudojant ličio jonų technologiją, veikimas priklauso nuo įkrovimo ir iškrovimo ciklų skaičiaus, naudojimo sąlygų (temperatūros, srovės) ir laikymo trukmės. Paprastai ličio jonų baterijų įkrovimo ir iškrovimo ciklų skaičius yra ribotas, o su kiekvienu įkrovimo ir iškrovimo ciklu baterijos talpa mažėja. Todėl dėl natūralaus nusidėvėjimo sutrumpėjęs prietaiso veikimo laikas yra įprastas procesas.

„PocketBook“ priedams nuo jų įsigijimo datos suteikiama 6 mėnėsių garantija. "PocketBook" priedų eksploatavimo trukmė - 6 mėnesiai nuo jų įsigijimo datos.

Prietaisų dėklai ar įmautės atlieka apsauginę funkciją, tačiau jie negali visiškai apsaugoti nuo galimų pažeidimų, kuriuos gali sukelti įvairūs mechaniniai poveikiai, kritimai, smūgiai, spaudimas, įlenkimai, sulenkimai ir pan.

Norėdamas nustatyti likusį garantinį laikotarpį, „PocketBook“ techninio aptarnavimo centras „PocketBook“ prietaisų duomenų bazėje patikrina, kiek laiko praėjo nuo prietaiso pagaminimo datos.

Jei šis laikotarpis ilgesnis nei 24 mėnesiai, „PocketBook“ techninio aptarnavimo centras nustato pirmąją garantinio laikotarpio dieną nuo pirkimo datos, kuri yra nurodyta vartotojo pateiktame pirkimą patvirtinančiame dokumente: kasos kvite (pardavimo kvite, važtaraštyje) arba kitame pirkimą patvirtinančiame dokumente, kuriame turi būti nurodyta pirkimo data, modelio pavadinimas, serijos numeris, pardavėjo parašas ir antspaudas.

Jei naudotojas nepateikė nė vieno pirkimą patvirtinančio dokumento arba pateiktuose dokumentuose pateikta neišsami ar netiksli informacija, garantinio laikotarpio pradžia skaičiuojama nuo prietaiso pagaminimo datos, kuri yra atspausdinta ant mažmeninės prietaiso pakuotės ir užšifruota prietaiso serijiniame numeryje.

Jei garantinis laikotarpis, prasidedantis nuo prietaiso pagaminimo datos, yra pasibaigęs, „PocketBook“ turi teisę atsisakyti suteikti garantinio aptarnavimo paslaugą.

„PocketBook“ turi teisę neatlikti negarantinio ar pogarantinio aptarnavimo paslaugų prietaisams, kuriems pasibaigė techninio aptarnavimo laikotarpis. Jei paslaugų centras turi technines galimybes prietaisą sutaisyti, techninio aptarnavimo paslauga gali būti suteikiama ir prietaisams, kurių eksploatavimo laikotarpis yra pasibaigęs.

Apribojimai ir išimtys

„PocketBook“ neatsako už žalą, viršijančią prietaiso įsigijimo kainą, taip pat už bet kokią prarastą galimybę naudotis prietaisu, prarastą laiką, nepatogumus, komercinius nuostolius, prarastą pelną ar santaupas, kitus atsitiktinius, specialiuosius ar netiesioginius nuostolius, baudas ar teisines išlaidas, atsiradusias dėl prietaiso veikimo sutrikimų ar negalėjimo juo naudotis.

Ši ribota garantija nėra taikoma:

1. Kartu su prietaisu pateikiamiems laidams, adapteriams ir priedams.

2. Natūraliems nusidėvėjimams arba kosmetiniams defektams (nusitrynimams, įbrėžimams, dėmėms, paviršių ar specialių dangų dėmėms ar nudilimams, įlenkimams, įskilimams, nuolaužoms, bet kokių cheminių medžiagų, medicininių ar kosmetinių priemonių poveikio paveiktiems prietaisams ir t. t.).

3. Duomenų, nustatymų, naudotojo profilių, failų ar programų vientisumui ir atkūrimui.

4. Pažeidimams, atsiradusiems prijungus prietaisą prie nesuderinamų prievadų, jungčių ar maitinimo šaltinių, taip pat dėl įtampos kritimo ir pan.

5. Defektams, atsiradusiems dėl trečiųjų šalių įsikišimo (prietaiso komponentų ar programinės įrangos remonto, diegimo ir (arba) pakeitimo, taip pat kenkėjiškų programų ar virusų veiklos).

6. Pažeidimams ir defektams, atsiradusiems dėl naudotojo vadove aprašytų naudojimo taisyklių pažeidimo, taip pat dėl netinkamo ar neteisingo prietaiso naudojimo.

7. Pažeidimams ir defektams, atsiradusiems naudojant prietaisą kartu su neoriginaliais priedais ar kitais trečiųjų šalių gaminiais.

8. Pažeidimams ir defektams, atsiradusiems dėl bet kokių skysčių patekimo į prietaiso korpusą arba prietaiso panardinimo į skystį.*

* Kai kurie prietaisų modeliai atitinka tam tikrą apsaugos nuo drėgmės klasę. Daugiau informacijos apie prietaiso apsaugą nuo drėgmės rasite savo modelio naudotojo vadove arba prietaiso aprašyme www.pocketbook.ch prietaiso įsigijimo šaliai skirtame skyriuje „Pagalba“.

9. Mechaniniams pažeidimams, įskaitant paslėptus pažeidimus dėl trečiųjų šalių medžiagų ir daiktų poveikio, taip pat dėl kritimo ar bet kokio kito mechaninio poveikio (pvz., ekrano, kortelių skaitytuvo lizdo, prietaiso prievadų ar jungčių, taip pat jo korpuso elementų ir pan. pažeidimai).

10. Pereinantiems spalvų antspalviems ir nevienodiems pilkos spalvos atspalviams ekrane - tai būdinga visiems ekranams, kuriuose naudojama elektroninio rašalo technologija (E-Ink), ir tai nėra defektas.

11. Atvejams, kai „negyvų“ pikselių (juodų arba švytinčių taškų) skaičius prietaiso ekrane neviršija penkių pikselių.

12. Paryškintoms sritims prietaiso ekrane, kurios matomos skirtingais kampais, kai yra įjungtas foninis apšvietimas. Su šia problema susidūriama dėl foninio apšvietimo gamybos technologijos ypatybių ir tai nėra prietaiso defektas.

13. Šviesos atspalvių skirtumams prietaiso ekrane, kai įjungtas foninis apšvietimas. Tai būdingas šviesos diodų gamybos proceso bruožas, kuris nėra prastos prietaiso kokybės ar nukrypimo nuo deklaruojamų specifikacijų rodiklis.

14. Matomiems šešėliams ir skirtingo ryškumo sritims, kurios atsiranda įjungus foninį apšvietimą.

15. Individualiems netoleravimo, dirginimo, alerginių ir kitokių reakcijų į prietaisą ir (arba) priedą, jo korpuso elementus, vidines sudedamąsias dalis, dangas ar kvapus atvejams.

Programinės įrangos garantijos apribojimai

Prietaiso programinė įranga („firmware“) pateikiama tokia, kokia yra. „PocketBook“ negarantuoja tinkamos trečiųjų šalių programinės įrangos kokybės, veikimo ir funkcionalumo ar jos suderinamumo su „PocketBook“ programine įranga. „PocketBook“ negarantuoja, kad programinėje įrangoje nėra klaidų ar trikčių. „PocketBook“ negarantuoja prietaiso aparatinės ir programinės įrangos suderinamumo su aparatine ir programine įranga, kuri nėra prietaiso dalis, išskyrus naudotojo vadove nurodytus atvejus. „PocketBook“ negarantuoja programinės įrangos tinkamumo naudotojo nustatytam tikslui, taip pat negarantuoja, kad programinė įranga atitiks asmeninius naudotojo reikalavimus ir lūkesčius arba analogus ir standartus, kurie neaprašyti pridedamuose dokumentuose arba „PocketBook“ interneto svetainėje.

„PocketBook“ negarantuoja tinkamo programinės įrangos veikimo naudojant netinkamus ar sugadintus failais ir nėra atsakinga už tinkamą trečiųjų šalių failų veikimą.

„PocketBook“ gali savo nuožiūra prietaisų eksploatavimo laikotarpiu periodiškai tobulinti ir keisti prietaiso programinę įrangą („firmware“) ir kartais išleisti naujas programinės įrangos („firmware“) versijas. Kad pasiektumėte geriausią prietaiso naudojimo patirtį, „PocketBook“ primygtinai rekomenduoja naudoti naujausias programinės įrangos („firmware“) ir kartais išleisti naujas programinės įrangos („firmware“)) versijas, kurias galima atnaujinti per "Wi-Fi" arba bendrovės internetinėje svetainėje. jūsų šaliai skirtame skyriuje „Pagalba“.

„PocketBook“ turi teisę savo nuožiūra nuspręsti dėl prietaiso programinės įrangos („firmware“) įdiegimo (pakartotinio įdiegimo) ir atnaujinimo garantinio bei pogarantinio aptarnavimo metu. Daugeliu prietaiso aptarnavimo ir remonto atvejų programinės įrangos („firmware“) įdiegimas (pakartotinis įdiegimas) arba atnaujinimas yra privalomas ir būtinas etapas bei neatskiriama technologinio prietaiso aptarnavimo ir remonto bei tolesnės diagnostikos proceso dalis.

„PocketBook“ ir techninio aptarnavimo centras negali garantuoti teisingo prietaiso veikimo naudojant ankstesnes programinės įrangos („firmware“) versijas ir neatsako už teisingą prietaiso veikimą naudojant ankstesnes programinės įrangos („firmware“) versijas. Naudotojo atsisakymas įdiegti (pakartotinai įdiegti) arba atnaujinti prietaiso programinę įrangą („firmware“) laikomas naudotojo atsisakymu atlikti prietaiso garantinį aptarnavimą.

Aa HD